Medvedic

Nije mi jasno sta da stavim kao peti parametar debljine u zadatku medvedic. Ako je navedeno da stavim drugi put sa prosleđenim parametrom debljine (čime postižemo da se nacrta kružnica).

procedura kojom se crta obojen krug okruzen crnom kruznicom

def uokviren_krug(prozor, boja, centar, poluprecnik):

crtamo ispunjen krug

pg.draw.circle(prozor, boja, centar, poluprecnik)
# uokvirujemo ga crnom kruznicom
pg.draw.circle(prozor, boja, centar, poluprecnik, ???)

Ostatak zadatka sa kordinatama znam da rešim.
Hvala unapred
Pozdrav

U redu, taj parametar određuje debljinu kružnice. Dakle, umesto ovih znakova pitanja stavljaš neki broj koji označava broj piksela koliko će biti debela linija. Ako staviš 1 biće debela 1 piksel, ako staviš 10 biće debela 10 piksela… Ako ne staviš ništa, to jest potpuno izotaviš taj parametar, krug će biti ceo popunjen bojom. Funkcija može da izgleda ovako (prozor, boja, (x, y), r, 2), naravno zameniš konkretnim vrednostima šta treba.

Hvala ti na pomoći, uspela sam da rešim zadatak.
Pozdrav!

1 Like