Medijana

U drugom primeru se razlikuju rezultat u izlazu i u objašnjenju s tim što je u objašnjenju tačno.

https://petlja.org/biblioteka/r/problemi/zbirka-napredni-nivo/Sortiranje/medijana

Btw ima li neko ideju zasto ovo ne radi?

using namespace std;

#define endl '\n'
#define ll long long
#define PB push_back
#define F first
#define S second
#define all(a) a.begin(), a.end()
#define MAXN 200000
#define MAXX (int)1e9
#define Fast ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0); cout.tie(0);
#define w(a) cout<<#a<<" "<<a<<endl;

int main()
{
   Fast;
   ll MOD=(1ll)<<32;
   ll n,c0,c1,a0;
   cin>>n>>c0>>c1>>a0;
   ll a[n];
   a0%=MOD; c0%=MOD; c1%=MOD;
   a[0]=a0;
   for(int i=1; i<n; ++i) {
      a[i]=((a[i-1]*c0)%MOD+c1)%MOD;
   }
   sort(a,a+n);
   if(n%2) cout<<a[n/2];
   else cout<<setprecision(2)<<fixed<<((double)a[n/2]+(double)a[n/2-1])/2;
   return 0;
}

Ispravljen je text zadatka. Hvala :slight_smile:

1 Like

Nije samo do teksta, u rešenju na petlji takođe ima ista greška, konkretno kod traženja medijane za parno N.

Prijavicu autorima. Javljam kada bude isoravljeno. :slight_smile: