Korisne napomene u vezi pregledanja zadataka za osnovnu skolu

Оставите себи времена како бисте проверили да ли сте у фолдеру називе задатка давали поштујући формулацију коју сте добили на папиру (нпр. RIMSKI, PERAMIKA…). У том фолдеру се памте искључиво .pas, .c .cpp,… изворни (source) кодови чија имена морају бити као у формулацији задатка.

За решавање задатака, такмичари могу да користе програмске језике C, C++, Pascal, Basic, C#.
Такмичари обавезно креирају конзолне апликације због аутоматског прегледа задатака (C, C++, Pascal, C# tj. FreePascal, gcc, g++ компајлер, SmallBasic).

Подаци се читају/исписују преко стандардног улаза и излаза - немојте користити фајлове! Излазни подаци морају бити тачно у облику датим у опису задатка. Немојте исписивати додатне ствари попут “Tражени број је…”.

На крају програма обавезно уклонити “readln;” (Pascal), “system(‘pause’);” (C/C++),… наредбе!

Уколико је потребно користити 64-битне бројеве, користите int64 у Pascal-у, односно long long у C/C+±у; обратите пажњу да long у C/C+±y не мора увек бити 64-битни тип. Уколико за учитавање/испис 64-битних бројева у C/C+±y користите функције scanf/printf, потребно је употребити спецификатор %lld.

У C/C++ кодовима, користити а не <iostream.h>. Такође, морате експлицитно include-овати све бибилиотеке чије функције користите (нпр. , , ). У неким окружењима (DevC++) ваш код ће радити и без тога али не и на званичном систему! Слично је и са укључивањем неких библиотека из алата Microsoft Visual C++ (нпр. <stdafx.h>,…) које нису подржане у званичном компајлеру

Visual Studio (Ц++) и Lazarus (Паскал) нису званична окружења и не користе званичне компаjлере – може вам се десити да се ваш код компаjлира на овим компаjлерима али не и на званичним. Користите CodeBlocks и Free Pascal.

У C/C++ кодовима функција main мора бити декларисана као “int main()” а не као “void main()” или “main()”. Такође, ова функција мора враћати вредност, тј. морате имати “return 0;”

Меморијска ограничења у задацима се односе на укупну меморију коју програм користи у било ком тренутку.

Јелена Хаџи-Пурић