Komentari Zadaci

Bilo bi dobro da se u zadatku Октални бројеви doda jos jedan primer gde druga linija izlaza pocinje sa cifrom nula.

Pozdrav,
Sava Maksimovic

Dragi Savo,

Hvala am na komentaru. Proslediću ga autorima Zbirke.

Srdačan pozdrav