Karte

O kom takmičenju se radi?

Drzavno 2017

Poruka:

Izgleda da postoji problem sa zadatkom karte jer cak i komisijsko resenje dobija WA na test primerima iz prva 2 subtaska.