Instalacija PyGame

Pri pokusaju instalacije PyGame prema uputstvu koje je dato u prirucniku za sedmi razred (kopiranje komande pip3 install pygame i posto ne prolazi onda pokusaj sa py -3 -m pip install pygame) ne uspevam. Pokusao sam na tri racunara i uvek dobijam isto obavestenje ERROR, Command errored out with exit status 1: Python setup,py egg_info…
Na sva tri racunara je Python 3.8.
Hvala.

Zdravo, da li biste mogli da napišete kako glasi cela greška koja izlazi kada se pokrene komanda (pošto ERROR, Command errored out with exit status 1: Python setup,py egg_info… može da označava razne vrste greški pri instalaciji)?


Hvala Vam mnogo na interesovanju i odgovoru. Srdacno Vas pozdravljam.

Izgleda da je ta greška rezultat poznate nekompatibilnosti Pygame-a sa Python-om 3.8 (koji je izašao u oktobru). Da li biste mogli da pokušate na Python 3.7?

Na zalost ponovo neuspesno.

To sada izgleda kao problem gde se Python ne nalazi u Windows-ovom PATH-u. Da li ste izabrali opciju da se Python doda na PATH pri instalaciji (“Add Python 3.7 to PATH”)? Da li rade druge komande za pokretanje Python-a, poput python, python3 ili py3? Ako ne rade, da li biste mogli da pokušate instrukcijama odavde da ga dodate u PATH i pokrenete komandu ponovo?

Poštovani,

Pokušajte da ispratite ovo uputstvo https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Help/Uputstvo%20Python_i_biblioteke_za_obuku.pdf

Trebalo bi da reši problem