Instalacija PyGame


#1

Pri pokusaju instalacije PyGame prema uputstvu koje je dato u prirucniku za sedmi razred (kopiranje komande pip3 install pygame i posto ne prolazi onda pokusaj sa py -3 -m pip install pygame) ne uspevam. Pokusao sam na tri racunara i uvek dobijam isto obavestenje ERROR, Command errored out with exit status 1: Python setup,py egg_info…
Na sva tri racunara je Python 3.8.
Hvala.


#2

Zdravo, da li biste mogli da napišete kako glasi cela greška koja izlazi kada se pokrene komanda (pošto ERROR, Command errored out with exit status 1: Python setup,py egg_info… može da označava razne vrste greški pri instalaciji)?


#3


Hvala Vam mnogo na interesovanju i odgovoru. Srdacno Vas pozdravljam.


#4

Izgleda da je ta greška rezultat poznate nekompatibilnosti Pygame-a sa Python-om 3.8 (koji je izašao u oktobru). Da li biste mogli da pokušate na Python 3.7?


#5

Na zalost ponovo neuspesno.


#6

To sada izgleda kao problem gde se Python ne nalazi u Windows-ovom PATH-u. Da li ste izabrali opciju da se Python doda na PATH pri instalaciji (“Add Python 3.7 to PATH”)? Da li rade druge komande za pokretanje Python-a, poput python, python3 ili py3? Ako ne rade, da li biste mogli da pokušate instrukcijama odavde da ga dodate u PATH i pokrenete komandu ponovo?


#7

Poštovani,

Pokušajte da ispratite ovo uputstvo https://petljamediastorage.blob.core.windows.net/root/Media/Default/Help/Uputstvo%20Python_i_biblioteke_za_obuku.pdf

Trebalo bi da reši problem