Greske u lekciji kombinovanje naredbi ponavljanja

Poz,

Mislim da ste napravili gresku u primerima za tablicu mnozenja i program koji ispisuje brojeve u trougaonoj formi.

Da, da znamo za taj propust. Nismo jos uvek objavili ispravljenu verziju celog kursa. Evo kako sad izgleda, pa javi da li je ovako ok :slight_smile:

Primer 4

Možemo da analiziramo program koji ispisuje brojeve u trougaonoj formi uz pomoć ugnježdenih petlji.

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
  for(int brojac2 = 0; brojac2 <= 5; brojac2++)
  {
    for(int brojac1 = 0; brojac1 <= brojac2; brojac1++)
    {
      cout<< " "<<brojac1<<" ";
    }
    
    cout<<endl;
  }
 
 return 0;
}
Vrednosti promenljivih i stanja na ekranu posle svakog koraka:

brojac2=0
brojac1=0
Trenutno stanje na ekranu:
	0

brojac2=1
brojac1=0 do brojac1=1
Trenutno stanje na ekranu:
	0
	0 1

brojac2=2
brojac1=0 do brojac1=2
Trenutno stanje na ekranu:
	0
	0 1
	0 1 2

brojac2=3
brojac1=0 do brojac1=3
Trenutno stanje na ekranu:
	0
	0 1
	0 1 2
	0 1 2 3

brojac2=4
brojac1=0 do brojac1=4
Trenutno stanje na ekranu:
	0
	0 1
	0 1 2
	0 1 2 3
	0 1 2 3 4

brojac2=5
brojac1=0 do brojac1=5
Konačni ispis na ekranu:
	0
	0 1
	0 1 2
	0 1 2 3
	0 1 2 3 4
	0 1 2 3 4 5

Shvatio sam kada sam, pustio program, pa sam popravio i video u cemu je greeska, tako da mi je to doslo kao dobar trening :slight_smile: …nego cisto vama da skrenem paznju, da popravite. pozz

1 Like