Greška u tekstu

U tekstu zadatka “Ugao satne kazaljke” greškom je napisano da se traži vreme u minutima i sekundama umesto u satima i minutima.
Ako možete to da ispravite :wink:

https://petlja.org/biblioteka/r/problemi/Zbirka/ugao_satne_kazaljke

Poštovana Sanja,

Ispravićemo uskoro sa obnavljanjem Zbirke.

Srdačan pozdrav,
Lazar