Greška pri pregledanju (okružno 2019)

Za prvi zadatak u B kategoriji (Piramida) dobio sam 70 od 100 poena.
U tabeli sa rezultatima piše da mi je 6 test primera u tom zadatku palo zbog TLE.
Iskopirao sam svoj kod (koji sam uzeo iz izvornih kodova takmičara - onih objavljenih na Petlji, link)
i ubacio ga u sistem za takmičenje (isto sa Petlje: 2018/2019 - Okružno - Testiranje, link) i tamo mi je grader dao svih 100 poena.
Nisam pravio bilo kakve izmene u svom kodu i koristio sam C++ 14 kompajler (isti koji je, ja pretpostavljam, korišćen kada su ocenjivali moje zadatke prvobitno).
Sve zadatke sam rešavao u C++u i koliko se sećam sve fajlove sam nazvao pravilno (i sa .cpp ekstenzijom), tako da pretpostavljam da nije problem u kompajleru (osim ako nije korićena neka ranija verzija, mada sumnjam da bi i to bio problem).
Ostali zadaci su mi pravilno ocenjeni.
Naravno, poslaću žalbu okružnoj komisiji u vezi ovoga, ali me je zanimalo da li neko ima ideju zašto se ovo desilo na prvom mestu (da li je samo neki nasumični bag?) i da li da očekujem da će mi biti prihvaćena žalba?

  • Ognjen Nešković, prvi razred, B kategorija
1 Like

Pošalji žalbu na tak.prog@gmail.com.