Generisanje naloga učenika - sugestije

Pitanje ili opis problema

Pri generisanju “mlađih” naloga za moje učenike:

 1. Može li se dodati dugme za slanje mejla preko Petlje, pored već generisanog naloga ili pri njegovom generisanju?
  Pošto inače to moram kopirati ručno i slati pojedinačnim učenicima

 2. Može li se dozvoliti kreiranje jednog po jednog naloga sa konkretnim imenom e.g. MOJ_NALOG_A?
  Voleo bih da mogu napraviti naloge koji sadrže određene identifikatore učenika a ne random broj kao sufiks koji naknadno moram mapirati sam na učenike

 3. Može li se nakon generisanja naloga ponuditi opcija da se ponovi generisanje s prethodnim parametrima?
  Ako generišem pojedinačne naloge značilo bi mi da ne ponavljam skoro sve prethodne vrednosti formulara, već da se uradi automatski a da onda promenim jedno polje sam.

Link ka zadatku ili odgovarajućoj stranici

https://petlja.org/cpanel/Accounts

Poštovani Vladimire,

Pre svega hvala vam na sugestijama i jako mi je drago što vidim da ste aktivni na Petlji i na Algori.

Vaše sugestije ćemo svakako uzeti u obzir. Pomozite mi samo da neke stvari malo bolje razumem.

 1. Da li vam je ovaj feature potreban da pri kreiranju naloga učenicima pošaljete pristupne parametre?

 2. Ovako nešto slično već pravimo. Neće izgledati baš ovako kako ste predložili, ali je ideja da se nastavniku olakša snalaženje sa velikim brojem anonimnih naloga tako što će u svojoj kontrolnoj tabli moći da uz već generisane naloge doda samo njemu vidljiv custom identifikator. Ovo je još uvek ideja na kojoj radimo, ali obavestiću vas kada bude bude dobila svoj konkretniji oblik koji će korisnici moći da isprobaju.

 3. Da li je ovo povezano sa brojem 2 (kada bude napravljen sistem za pojedinačnog korisnika onda treba da formular bude prefilled)? Ako jeste, potrudićemo se da učinimo taj sistem što udobnijim. Ako je odvojen feature i mislite da je potreban na kontrolnoj tabli kako sada izgleda, da li je onda predlog da formular za popunjavanje naloga bude unared popunjen podacima od prošlog kreiranja?

Zdravo Lazare,
Hvala na odgovoru i drago mi je da čujem da se na nečemu sličnom već radi.

 1. Upravo tako. Ove godine mi je generisanje naloga i javljanje kredencijala učenicima oduzelo dosta vremena, što mislim da je moguće sprečiti/smanjiti predloženom funkcionalnošću. Petlja naravno ne mora da čuva te mejlove (kao što verovatno ni ne sme za “mlađe” učesnike) već samo da se nastavnicima omogući da direktno sa Petlje pošalje odgovarajućem učeniku kredencijale.

 2. Sviđa mi se plan, deluje kao bolja opcija onoga što sam ja predložio.

 3. Mislim da može funkcionisati i odvojeno i u sklopu generisanja pojedinačnih naloga. Iz ograničenog ličnog iskustva - kada generišem grupe one obično sadrže dosta toga sličnog e.g. nekakav ID škole i godine upisa. Deluje mi kao zgodna stvar da Petlja makar “pita” da li želimo iskoristiti prethodne postavke ili globalne podrazumevane vrednosti (kao što je slučaj trenutno).
  Možda je OK rešenje da umesto originalnog predloga imamo lična podešavanja globalnih podrazumevanih vrednosti e.g. 15 umesto 25 učenika u grupi i određeni prefiks umesto trenutno praznog stringa itd.

Pozdrav, Vladimir

Ok razumeo sam.

Uzećemo ove predloge u obzir pa ćemo u okviru tima popričati šta i kada bi moglo da se napravi :slight_smile:

Još jednom, hvala vam mnogo na sugestijama. Mnogo nam znači kada neko ko koristi Petlju u učionici da predlog kako bismo nešto mogli da poboljšamo.

1 Like