Fibonačijevi podnizovi

Dobijam WA na 4,7,8. i 9. test primeru.

  • Ideja je da program ne sačuva učitani broj ako ne pripada fibonačijevom nizu, a ako pripada sačuva njegovu vrednost u а[i].b i njegov indeks u a[i].i
  • Kada učita sve brojeve program sortira strukturu
  • Program traži najduži podniz i na kraju ispiše dužinu i indekse

Evo kako sam radio:

Cap5