Editori na drzavnom

O kom takmičenju se radi?

Drzavno srednja skola

Poruka:

Koji editori su dozvoljeni i da li su najnovije verzije?