Druga runda kvalifikacija

Da li je to samo kod mene ili zadatka Osmeh nema u resenjima na takprogu?

Zdravo,

Da li se radi o kvalifikacijama za osnovnu ili srednju školu?