Dozvoljeni jezici na prethodnim takmičenjima i njihov odnos sa kompajlerom

Srednja škola

Pošto u školi učim c#, pre dve godine sam se prijavio za takmičenje sa namerom da na njemu rešavam zadatke. Ali, kada sam pokušao da ih ubacim u kompajler, zadaci nisu radili. Onda sam preskoćio ovu godinu jer nisam imao nameru da učim novi jezik, ali sada imam motivaciju pa me zanima: Da li je c# dostupan ili moram da učim c / c++ i ako je dostupan, kakav je odnos c# sa kompajlerom, da li mora da se nešto specijalno uradi ili da se samo prekopira kod?

Koliko sam razumeo šta te interesuje, to je pitanje za komisiju za takmičenja sredjoškolaca (takprog@gmail.com), pa je možda najbolje da pošalješ mejl njima. Inače, član 7.3 pravilnika o takmičenjima (https://takprog.petlja.org/resources/site/srednjaskola/Pravilnik_2021-12-15.pdf)
kaže da je jedini zvanično podržan jezik C++, a lista drugih eventualno podržanih jezika se objavljuje svake godine pre početka ciklusa takmičenja. U protekloj sezoni, C# je bio podržan zaključno sa državnim, a na SIO je bio samo C++. Mislim da je tako bilo i ranijih godina, mada nisam siguran.

E sad, ostaje nejasno šta znači “zadaci nisu radili”. Da li se sećaš da li si iz liste ponuđenih jezika odabrao C#? Ako nisi, to je dovoljan razlog da zadaci ne rade : (