Dobijanje rezultata "?"

Uradio sam A zadatak u Prvom krugu kvalifikacija, međutim kada sam ga poslao dobio sam konačan rezultat “?”, s tim što su mi prva dva test slučaja “OK” a svi ostali “?”. Zatim sam radi provere poslao jednostavan kod (jezik - C++):

#include <stdio.h>
using namespace std;

int main()
{
    float cpk = 0.9;
    printf("%g", cpk);

    return 0;
}

I kao rezultat prvog test slučaja dobio sam očekivaono “OK”, a kao rezultat drgog test slučaja očekivano “WA”, međutim za sve ostale test slučajeve dobio sam neočekivan rezultat “?”. Sličnu proveru sam izvršuo i sa ostala četiri zadatka i dobio identične razultate. Kako je ovo moguće? Kako to da “rezultat nije dostupan”? Zar umesto “?” ne bi trebao svuda ispisati “WA” baš kao i u drugom test slučaju? Da li samo ja imam ovaj problem i da li neko ima savet šta treba da uradim? Da li da šaljem rešenja zadataka iako dobijam rezultat “?” ?

Zdravo,

Pogledaj obaveštenje na sajtu https://takprog.petlja.org/srednjaskola

Tamo piše sledeće: “Za vreme takmičenja, rezultate testiranja vaših poslatih rešenja ćete dobiti samo za prvi ili prva dva test primera. To su primeri iz teksta zadatka, i oni vrede 0 poena. U vaš konačan rezultat ulazi poslednje poslato rešenje za svaki zadatak.”

Dakle, odgovori koje dobijaš su u redu i tako je predviđeno da bude.

Pozdrav,
Marko

1 Like

Hvala puno na odgovoru!