Da li se računaju rešenja u 2. kvalifikacijama

O kom takmičenju se radi?

…2. Kvalifikacije 2020.

Poruka:

…Pošto se na kraju kvalivikacija desio neki lag na serveru zbog čega se rešenja koja su bila slana nisu računala, da li će se ta rešenja računati pri pregledanju

Računa se poslednje rešenje koje je uspešno poslato.

Nakon što je problem sa slanjem otklonjen, trajanje takmičenja je produženo 30 minuta kako bi svi imali priliku da pošalju svoja rešenja, o čemu su takmičari obavešteni.

pa ja nisam znao i da li sad gubim sve???