Da li neko zna ovaj zadatak u pajtonu

Napiši GUI aplikaciju Investicija sa poljima za unos glavnice, kamate i broja godina. Pritiskom na dugme Izracunaj poziva se metoda pod nazivom vrednost_posle
koja vraća vrednost investicije posle n godina i ispisuje na ekranu na poslebnoj labeli. Formula za to je g*(1+k)**n, gde je g glavnica, a k kamata a n broj godina.

Zdravo,

Baci pogled na sledeće linkove, pomoći će ti dosta:

https://www.python-course.eu/tkinter_entry_widgets.php#:~:text=Entry%20widgets%20are%20the%20basic,the%20content%20will%20be%20scrolled.

https://www.tutorialspoint.com/python/python_gui_programming.htm#:~:text=Tkinter%20Programming,to%20the%20Tk%20GUI%20toolkit.&text=Import%20the%20Tkinter%20module.