Da li Neko ima problema sa TLE na poslednjem primeru?

Link zadatka:https://petlja.org/BubbleBee/r/Problems/PopulacijaGrada

a evo mog koda:

int a[1000][1000],m,n,i,j,d=0,M,N,H,S,s;
long int k,q;
scanf("%d%d",&m,&n);

 for(i=0;i<m;i++)

  for(j=0;j<n;j++)

    scanf("%d",&a[i][j]);

 scanf("%d",&q);
 for(k=1;k<=q;k++)
 {
   s=0;
   scanf("%d%d%d%d",&N,&M,&S,&H);
   for(i=M;i<=M+H-1;i++)
    for(j=N;j<=N+S-1;j++)
      s+=a[i][j];
   printf("%d\n");

 }
1 Like

Prvo, poslednja linija koda ti je printf("%d\n");, pretpostavljam da si tu gresku napravila pri kopiranju koda, a ne da si poslala kod sa tim.
Drugo, tvoje resenje je u slozosti O(QNM), sto nije dovoljno dobro da bi prosli svi test primeri. Ocekivano resenje je u O(Q + NM), sudeci po ogranicenjima u zadatku.

1 Like