Da li je na takmicenju dozvoljeno koriscenje c jezika za programiranje?

Da li je na takmicenju dozvoljeno koriscenje c jezika za programiranje?

C nije zvanično podržan jezik na srednjoškolskim takmičenjima.
Ipak, na Petlji je moguće kompajlirati i C, a takođe će ti program u većini slučajeva i raditi ako ga samo usnimiš kao .cpp i pišeš isti kod kao što bi pisao i za C.

U svakom slučaju ti preporučujem da pogledaš neke stvari iz C++ koje ti mogu biti korisne za takmičenje, i koje ćeš onda moći da koristiš (npr. vector, string, map, set…)