CodeForces 837 D

http://codeforces.com/problemset/problem/837/D
Može li neko da mi objasni kako da rešim ovaj zadatak? Shvatio sam da ‘roundness - okruglost’ broja zavisi od broja dvojki i petica u samom broju, ali ne znam šta dalje da radim sa tim.

Da li si upoznat sa Dinamičkim programiranjem? Ako nisi, onda ti predlažem da prođeš linkovanu lekciju, i rešiš prvo neke lakše probleme koji se nalaze i u lekciji.

Ako si već radio neke slične probleme, onda je hint da stanje može da ti bude recimo

D[i][k][br2][br5] = da li možeš od prvih i brojeva da uzmeš tačno k, tako da do sada imas ukupno br2 dvojki i br5 petica

Rekurentna formula ti samo zavisi od toga da li uzimaš i-ti element ili ne. Ovo je rešenje u O(n^4), što bi trebalo da radi za data ograničenja, ali se relativno lako može i optimizovati da bude O(n^3) jer možemo izbaciti jednu od dimenzija (br2 ili br5) kao što je opisano u njihovom rešenju.

Slobodno piši ako ti ništa od ovog nije bilo jasno :slight_smile:

Hvala na pomoći. Prvo ću morati da provežbam DP, pa ću se tada vratiti na ovaj zadatak, jer sam malo toga razumeo.