CE zbog pascalABC.NET-a?

O kom takmičenju se radi?

Okružno takmičenje 2018. (7. razred)

Poruka:

Za izradu zadataka koristio sam pascalABC.NET
i za definisanje tipa promenljivih ‘i’ i ‘j’ za nizove i matrice koristio sam int64.
Svi test primeri su mi radili, ali na tri zadatka sam posle automatskog pregleda na petlji dobio po 0 poena (u svim zadacima sa FOR petljom) i kod CE.
Mislim da javlja grešku u kompajliranju jer u okruženju koje se koristi na petlji.org (free pascal) mora da se koristi ‘integer’, a ne može ‘int64’ za for petlju.
Da li se uvažava verzija pascala koju sam ja koristio?

Pisalo je koji ce se kompajler koristiti i koje opcije tako da si sam kriv

1 Like

Treba da posaljes zalbu na mail komisiji

1 Like

Hvala puno na odgovoru