C++14 (g++14 5.1.0)

Pitanje ili opis problema

[koristite ovaj template za postavljanje tema u kategoriji Pitanja i problemi]
Ja C++ radim u IDE VS2019. Hoću da rešavam zadatke na Petlji, ali kada treba da odaberem jezik i kompajler, imam ponuđeno samo C++14, G++14. Onda sam hteo da instaliram Code Blocks, ali postoji samo verzija Code Blocks 17. Onda sam našao ovo:


Zanima me da li je potrebno da instaliram Code Blocks 17 i inejblujem c++14 da bih radio zadatke na petlji? Ili postoji neko normalnije rešenje?
PS. Nisam hteo ništa da isprobavam, da mi zadatak ne bi bio odbijen.

Link ka zadatku ili odgovarajućoj stranici

  • CodeBlocks verzija nije bitna i ne poklapa se sa verzijom C++ jezika (štaviše, poprilično sam siguran da te dve verzija imaju dva potpuno različita značenja: CodeBlocks verzije se imenuju po Semantic Versioning šemi, a C++ verzije po godini koje su napravljene standardnim).
  • Zadaci bi generalno trebalo da ti prolaze čak iako koristiš Visual Studio, postoji samo par razlika u tome kako VS i GCC kompajliraju C++ kod na koje u najvećem broju slučajeva nećeš naići. Oba kompajliraju standardnu C++ sintaksu, a više od toga ti za rešavanje algoritamskih zadataka neće trebati.
    • S druge strane, Visual Studio nije podržano okruženje na takmičenjima iz informatike, tako da ne bi bilo loše ni da istražiš kako rade osnovne funkcionalnosti Code::Blocks-a.
  • Ne moraš da uključiš C++14 jer se starije verzije jezika kompajliraju (i moraju kompajlirati) dovoljno dobro i na novom standardu. C++14 uvodi neke fensi izmene u jezik (poput mogućnosti za prolaženje kroz niz sa for (int broj : niz) {...}) koje će ti možda biti korisne, doduše.
    • Takođe, uključivanje C++11, C++14, C++17 itd. opcija je za mene uvek bilo u Settings > Compiler, nisam siguran zašto onaj odgovor sugestira da zastavica za C++14 mora da se dodaje ručno.
  • Na Petlji zadatke ocenjuje mašina, a ne čovek, pa je sasvim okej da šalješ rešenja koja će biti odbijena. Rešenja se odbijaju zbog raznih razloga, a kompajlerske greške su, iz mog iskustva, jedne od ređih. Ukoliko rešavaš zadatke iz Petljinih materijala, možeš da pošalješ koliko god hoćeš rešenja (to važi za sve zadatke, doduše na nekim takmičenjima na Areni može da se postavi penal na broj poslatih rešenja - to se ne koristi na zvaničnim takmičenjima iz informatike). Svi mi pravimo greške!
1 Like

Super odgovor. Sve jasno. Hvala puno.