Broj poena

Okružno takmičenje

Da li će takmičar za vreme takmičenja moći da vidi koliko bodova ima, kao što je to bio slučaj na republičkom, ili će svoje bodove saznati tek nakon takmičenja?

https://takprog.petlja.org/srednjaskola/post/2021-03-01-okr-probno Citaj!

Tek sam kasnije video, hvala u svakom slucaju.

1 Like