<bits/stdc++.h>

Da li je dozvoljeno koristiti #include <bits/stdc++.h> na takmicenju, nigde ne mogu da nadjem? Znam da je npr. na MATF++ bilo zabranjeno zbog kompajlera.

Da, dozvoljeno je koristiti