Препоручена развојна окружења за такмичења основаца за школску годину 2017/18

Програмско окружење
За решавање задатака, такмичари могу да користе програмске језике C, C++, Pascal, C#, Python, Java.
Организатор такмичења обезбеђују такмичарима развојне алате из табеле 1, а додатно могу обезбедити и поједине развојне алате из табеле 2. Уколико постоје проблеми да се обезбеде сви развојни алати из табеле 1, онда је довољно сваком појединачном такмичару обезбедити развојни алат из табеле 1 за који се претходно определио.

Табела 1. Обавезно расположиви развојни алати
Dev-C++ 5.11 са бар GCC 4.8.1
Code::Blocks 13.12 са GCC 4.8.1
Free Pascal 2.6 сa припaдajућиm Free Pascal IDE
Visual C# - Microsoft Visual Studio 2010 сa подршком за C#
Eclipse 4.6 (са Јава 1.8, JDT plugins)
IDLE (Python’s Integrated Development and Learning Environment) са бар Python 3.6.1

Табела 2. Опционо расположиви развојни алати
Visual Studio Code 1.11 (cpptools, vscode-javac extension)

Ако организатори такмичења нису у могућности обезбедити наведене верзије званичних компајлера и окружења, могу се користити неке од приближних верзија које су у потпуности компатибилне са званичним верзијама. Приликом комисијског тестирања задатака, изворни кодови ће бити тестирани искључиво са препорученим развојним окружењима.

За све развојне алате из табеле 1 и 2 је могуће преузети бесплатне верзије са интернета (табела 3). Подаци у табели 3 су информативног карактера и подложни су променама, па се може догодити да у тренутку када ово читате неки податак из табеле 3. више није ажуран.

Табела 3. Веб стране преко којих је могуће преузети бесплатну верзију развојног алата

Code::Blocks http://www.codeblocks.org/

Dev-C++ http://orwelldevcpp.blogspot.com/

Free Pascal http://www.freepascal.org/

Visual Studio Code https://code.visualstudio.com/

MinGW (GCC) kompajler: http://www.mingw.org/

Eclipse http://www.eclipse.org/

IDLE https://www.python.org/downloads/

Такмичари који улажу напор да уђу у састав јуниорске репрезентације, морају да буду свесни да је на свим међународним програмерским такмичењима и турнирима пријављеним за јуниорску категорију у 2018. години предвиђено коришћење програмских језика C и C++ и развојних алата Code::Blocks и Dev-C++, а да је само на неким такмичењима предвиђено и коришћење програмског језика Java. На пријављеним међународним програмерским такмичењима задаци се решавају у форми конзолних апликација.

Јелена Хаџи-Пурић

Da li se ovo odnosi i na srednje skole, ili samo na osnovne? Posto na dms.rs pise ‘Препоручена развојна окружења за такмичења из информатике за основне школе за школску годину 2017/18’

1 Like

Поштовани Милоше, пост је објављен у делу Алгор-е који се бави такмичењима за јуниоре. Дакле, препруке се односе САМО на основну школу!!!

1 Like