2.runda osnovna škola

Zadatak osmeh

Da li mozete da postavite resenje ovog zadatka ?

https://arena.petlja.org/competition/kvalifikacije-2019-20-druga-runda#tab_129884

1 Like
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  string s;
  getline(cin, s);
  for(int i = 0; i < s.size(); i++) {
    if(s[i] == ':') {
      i++;
      int n = 0;
      while(i < s.size() && s[i] == ')') {
        i++;
        n++;
      }
      if(n > 0) {
        cout << "OSM";
        while(n-- > 0) 
          cout << "E";
        cout << "H" << endl;
      }
    }
  }
  return 0;
}
1 Like

Rešila sam, ali u Python-u. Hvala puno na pomoći!
:grinning: