2. Krug kvalifikacija

Kad možemo očekivati rezultate?

2 Likes

Prošlog puta su bili tek u utorak.

1 Like

Obično komisiji ne treaba više od 2-3 radna dana da istakne preliminarne rezultate.

1 Like

2 posts were merged into an existing topic: Nemogućnost testiranja zadataka

Učenik iz osnone škle 6 razred prvi put učestvuje na takmičenju, ne može da pristupi takmičenju. Treba mi link. Ulogovan je ali ne može da pristupi. Hvala