2. Krug kvalifikacija

Kad možemo očekivati rezultate?

2 Likes

Prošlog puta su bili tek u utorak.

1 Like

Obično komisiji ne treaba više od 2-3 radna dana da istakne preliminarne rezultate.

1 Like

2 posts were merged into an existing topic: Nemogućnost testiranja zadataka