'To vam je nešto u kodu'

Ima li negde objasnjeno sta je WA prilikom testiranja?

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: https://petlja.org/

Ima na takmičenjima u Areni kao i ovde. WA je skraćeno od Wrong Answer, tj. tvoj program ne ispisuje tačan rezultat za dati unos.