Test primeri u kvalifikacijama

Šta znači kada u test primerima piše RTE???
Zadaci mi rade kada ih testiram sam.